Elazığ Belediyesi sınırlan içerisinde belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerler ile mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar üzerinde idari şartnamelerinde noktasal bazdaki mevkileri belirtilen aşağıda grup numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı ihale tarihi ve saati yazılı baz istasyon yerleri grup halinde ayrı ayrı olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 3 (Üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Belediye Encümen Toplantı Salonu
05 Eylül 2019 08:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ