Elazığ Belediyesi sınırlan içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, moniajı. bakım ve onarımı karşılığında işletme hakkının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ihale edilecektir.

Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
16 Ocak 2015 12:30 TAMAMLANDI
PAYLAŞ