İlan detayında cins ve miktarı ile özellikleri belirtilen mal/hizmet kalemleri İdaremiz tarafından satın

Fen İşleri Müdürlüğü
04 Aralık 2014 12:30 TAMAMLANDI
PAYLAŞ