Müdürlüğümüze bağlı Su Arıza Servisindeki personel odalarına doğalgaz yaptırılması hizmeti alımı işi

Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
12 Kasım 2014 12:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ