Sebze halinde bulunan mevcut kantarın bakım ve onarımının yapımı için ihtiyaç duyulan ve ilan detayında cins ve miktan belirtilen mal/hizmet kalemleri İdaremiz tarafından satın alınacaktır.

Elazığ Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü
28 Kasım 2014 08:30 TAMAMLANDI
PAYLAŞ