Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi, cinsi, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı 1(bir) adet büfe yeri, 1(bir) adet dükkan ve 2 (iki) adet komisyoncu dükkanı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir

Belediye Encümen Toplantı Salonu
17 Mayıs 2016 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ