ilimiz SürsürU Mahallesi ada:3185 parsel:3 numarada Mülkiyeti Maliye Hazinesi adma kayıtlı taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından inşaa edilen Oto Galericiler Sitesinde bulunan aşağıda dükkan kapı nosu, muhammenbedeli,geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı dükkanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile 10 yıl müddetle kiraya verilecektir.

Belediye Encümen Toplantı Salonu
10 Mart 2016 11:30 TAMAMLANDI
PAYLAŞ