Mülkiyeti Belediyemize ait Rızaiye Mahallesi Gazi Caddesi Mevkii ada:126,parsel:40 numarada bulunan aşağıda bağımsız bölüm nosu, dükkan nosu (Proje Kapı), Kat No,muhammen bedeli,geçici teminatı,,ihale tarihleri ve saati yazılı dükkanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır

Encümen Toplantı Salonu
01 Aralık 2015 12:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ