ilimiz Merkez İzzetpaşa Mahallesi tapuda ada:72, parsel:3,4,6,7,8,9 ve 10 numaralı taşınmaz üzerinde (Hükümet Konağı Karşısmda) bulunan 877 m2'lik otopark ve oto yıkama yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Belediye Encümen Toplantı Salonu
19 Nisan 2016 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ