Mülkiyeti Belediyemize ait tapuda ilimiz merkez Rızaiye Mahallesi Gazi Caddesi mevkii ada: 126.parsel:40, bağ imsiz bölüm No:2 de 74.70 m2 olarak görünen, ancak hali hazırda yaklaşık 83 m2 olan dükkan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir

Belediye Encümen Toplantı Salonu
09 Eylül 2016 07:30 TAMAMLANDI
PAYLAŞ