Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihive saati yazılı arsalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 43 ve 49 Maddelerinin esasları doğrultusunda 51.Maddenin(e) bendi uyarınca pazarlık (Açık arttırma) suretiyle ihale edilecektir

Belediyemiz Encümen Toplantı Salonu
30 Haziran 2015 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ