İlimiz Merkez İlçe, Yeni Mahalle Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi karşısında 31-L-IV-A imar paftasında piknik alanında kalan 3834 m2 ‘lik taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan 1 adet 751 m2’lik betonarme yapı, 1 adet 6 m2 , betonarme yapı, 1 adet 11,6 m2’lik betonarme yapı, 1 adet 24,3 m2’lik betonarme yapı, 1 adet 6,9 m2’lik betonarme yapı, 1 adet 6,6 m2’lik betonarme yapı, 1 adet 81 m2’lik sökülür takır kapalı alan ile 209,60 m2 kameriye yapıların İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği amir hükümlerinde belirtilen esaslara uygun olarak tadil edilerek 191,7 m2’lik kapalı alana dönüştürülmesi ve İmar Planındaki amacına uygun olarak kullanılması şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık arttırma suretiyle 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Belediye Encümen Toplantı Salonu
09 Haziran 2015 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ