Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerler ile mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar üzerinde 15 (onbeş) ayrı noktada kurulacak baz istasyon yerlerinin noktasal bazda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık arttırma suretiyle 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Belediye Encümen Toplantı Salonu
19 Temmuz 2016 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ