Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ve belediyemizce uygun görülecek alana konularak işletilmek üzere ilan detayında mevkisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı büfe yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Belediye Encümen Toplantı Salonu
17 Kasım 2015 12:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ