İlimiz Sürsürü Mahallesi ada:3185 parsel:3 numarada Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından inşaa edilen Oto Galericiler Sitesinde bulunan 1 (bir) adet dükkanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 43 ve 49 uncu maddelerinin esasları doğrultusunda 51.maddesinin (e) bendi uyarınca pazarlık (arttırma) usulü ile 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir

Belediye Encümen Toplantı Salonu
22 Mart 2016 12:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ