Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerler ile mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar üzerinde 27 (yirmiyedi) ayrı noktada kurulu baz istasyon yerlerinin (toplam 866 m2'lik alan) açık artırma sureti ile 3(üç) yıllığına ihale edilecektir

Belediye Encümen Toplantı Salonu
10 Kasım 2015 12:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ