İlan detayında belirtilmiş olan "Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ve belediyemizce uygun görülecek alana konularak işletilmek üzere 7 adet büfe yerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesi"

Belediye Encümen Toplantı Salonu
05 Kasım 2015 11:30 TAMAMLANDI
PAYLAŞ