ilimiz Sürsürü Mahallesi ada:3185 parsel:3 numarada Mülkiyeti Maliye Hazinesi adma kayıtlı taşınmazüzerinde Belediyemiz tarafından inşaa edilen Oto Galericiler Sitesinde bulunan aşağıda dükkan kapı nosu, muhammen bedeli,geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı dükkanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile 10 yıl müddetle kiraya verilecektir.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi
03 Ağustos 2015 07:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ