Belediye meclisince bütçe ile ilgili havale edilen konuları inceleyip rapor halinde belediye meclisine sunmak.