Yeni İmar Planı Askıya Çıktı

Belediyemiz Meclis Üyelerince yapılan müzakere neticesinde; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait İmar Plan Paftaları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait İmar Plan Paftaları ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları talebinin son şekli verilerek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesine göre onanmasına oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.

Yeni İmar Planı Askıya Çıktı
Belediyemiz Meclis Üyelerince yapılan müzakere neticesinde; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait İmar Plan Paftaları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait İmar Plan Paftaları ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları talebinin son şekli verilerek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesine göre onanmasına oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
PAYLAŞ

Belediyemiz Meclisinin 02.02.2022 tarih ve 2022/30 sayılı kararıyla “Belediyemiz Meclisinin 03.01.2022 tarih ve 2022/02 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza havale edilen Elazığ (Merkez) İmar Planı; 32 adet 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait Plan Paftaları ve 368 adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Plan Paftaları, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları ile ilgili 01.02.2022 tarihli komisyon raporu görüşüldü. Belediyemiz Meclis Üyelerince yapılan müzakere neticesinde; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait İmar Plan Paftaları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait İmar Plan Paftaları ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları talebinin son şekli verilerek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesine göre onanmasına oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.şeklinde kabul edilen karar 30 gün süreyle çeşitli yerlerde askıya çıkarılmış olup, taşınmazlar hakkında imar durum bilgisi alınabilmesi için; Belediyemiz ilan panosunda asılı olan imar planı üzerinden bakılabileceği gibi Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğü bünyesindeki Harita Servisi ve Planlama servisinden de taşınmazlar hakkında tapu bilgileri olduğu takdirde imar durum bilgisi verilecektir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Notları