1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

11.05.2020 tarih 2020/63 sayılı Belediyemiz Meclis kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onaylanmış olup 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Yapılan plan değişikliği Belediyemiz ana girişinde, ilan askı panomuzda ve ilgili mahalle muhtarlıklarında asılmış olup Planlama Servisi ve Harita Servislerinden konuyla ilgili bilgi verilmektedir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
11.05.2020 tarih 2020/63 sayılı Belediyemiz Meclis kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onaylanmış olup 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Yapılan plan değişikliği Belediyemiz ana girişinde, ilan askı panomuzda ve ilgili mahalle muhtarlıklarında asılmış olup Planlama Servisi ve Harita Servislerinden konuyla ilgili bilgi verilmektedir.
PAYLAŞ

Askıya çıkarılan plan kolay erişilebilmesi amacıyla bazı referans noktaları ile belirli bölgelere ayrılarak linkte yayınlamıştır.