Entegre Atık Yönetim Planı /Hedef Sıfır Atık
Entegre Atık Yönetim Planı /Hedef Sıfır Atık etkinliği.

Entegre Atık Yönetim Planı /Hedef Sıfır Atık

Tür
Hedef Kitle
Genel
Yer-Mahalle
Şehir Geneli
Başlama
31 Mart 2019

Proje Hakkında

İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak, atıkları geri kazanmak ve çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmak için; mevcut durum tespitinden odak noktaların tespit edildiği, uygulama ve raporlama safhasına kadar kamu ve özel sektör destekli sıfır atık süreci başlatılacak.
 
BU KAPSAMDA;
 
AMBALAJ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILIYOR
Kağıt, Plasitk, cam gibi maddeler toplanarak geri dönüşüme tabi tutuluyor. Doğada yok olması yüzyıllar sürebilecek materyallerin geri dönüşüme tabi tutulmasıyla hem doğanın korunmasına, hem de tabii kaynakların tükenmesinin önlenmesine ve ekonomiye katkıda bulunmasına çalışılıyor.
 
TIBBİ STERİLİZASYON TESİSİ
Merkez Sarıçıbuk köyü mevkiinde bulunan 2 ton/gün kapasiteli tesiste sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıklar sterilize edildikten sonra nihai bertaraf için Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine naklediliyor.
 
ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN BERTARAF İŞLEMİ
Çevre korumaya yönelik çalışmalar kapsamında ömrünü tamamlamış lastikler toplanarak bertaraf ediliyor.
 
BİTKİSEL ATIK YAĞLAR EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR
Çevresel faliyetler doğrultusında bitkisel atık yağlar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor.
Atık Piller Geri Dönüşüme kazandırlıyor.
 
İLERİ BİYOLOJİK YENİ ATIKSU ARITMA TESİSİ 
İlimiz, Bingöl Karayolu 17. km’sinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisinde Azot, Fosfor, Karbon giderimi sağlayacak nitelikte İleri Biyolojik Yeni Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması kapsamda Yeni Atıksu Arıtma Tesisinin Projesi hazırlanmıştır.
İlbank tarafından yapılan ihale sonucunda ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılmış ve Yeni Atıksu Arıtma Tesisinin Projesi hazırlanmıştır.
 
YENİ HAFRİYAT DEPOLAMA ALANLARI 
24 Ocak 2020 tarihinde, İlimizde meydana gelen deprem sonucunda yıkılan binalar ile hasarlı olarak belirlenen binaların yıkımı esnasında oluşan inşaat yıkıntı atıklarının, depolanması amacıyla yeni hafriyat döküm alanları oluşturuldu ve alternatif depolama alanları oluşturulması için çalışmalar yapılmaya devam ediyor.
 
EV TADİLATLARINDA ÇIKAN MOLOZ ATIKLARININ ALINMASI
Ev tadilatlarında çıkan moloz atıkların alınmasıyla ilgili Meclis Kararı alınmıştır.
 
TRANSMİKSERLERE EKOLOJİK KAPAK TAKTIRILMASI
İlimizde faaliyet gösteren transmikserlerin, taşıma esnasında yola beton dökmeleri sonucu oluşan çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla ekolojik kapak taktırmalarını zorunlu hale getiren Meclis Kararı alınmıştır.
 
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARDA SIFIR ATIK BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ 
Sıfır Atık Projesi kapsamında israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.
 
ELAZIĞ BELEDİYESİ'NDE SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ
Sıfır Atık Projesi kapsamında israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.
 
COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İLİMİZİN MUHTELİF ALANLARINA “MASKE-ELDİVEN ATIK KUTULARI” BIRAKILMIŞTIR.
Sıfır Atık Projesi kapsamında israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.
 
HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIĞI TAŞIYAN KAMYONLARA “ARAÇ TAKİP SİSTEMİ” TAKTIRILMASI
İzin verilen hafriyat depolama alanları dışında yapılan dökümlerin önlenmesi amacıyla Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı taşıyan kamyonlara Araç Takip Sistemi takılması için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.
 
AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE GERİ KAZANIMI İŞİ
“Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Kazanımı İşi” için lisanslı firmalar ile sözleşme imzalanarak tüm giderleri yükleniciye ait olmak kaydı ile konut, işyeri ve marketlerden ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması, ayrılması ve geri dönüşümü sağlanmaktadır.
 
ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ
  1. Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması: Lisanslı firmalar ile sözleşme imzalanarak tüm giderleri yükleniciye ait olmak kaydı ile konut, işyeri ve marketlerden ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması, ayrılması ve geri dönüşümü sağlanmaktadır.
  2. Sıfır Atık Projesi: Sıfır Atık Projesi kapsamında israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.
  3. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi: Sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıklar sterilize edildikten sonra nihai bertaraf için Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine nakli yapılmaktadır.

  4. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü: Yetki sahamızda bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini engelleyerek çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla Bakanlıktan lisans almış firma ile sözleşme imzalanarak Belediyemize hiçbir maliyeti olmadan bitkisel atık yağların toplama ve geri kazanım işleri yürütülmektedir. 

  5. Madeni Atık Yağların Kontrolü: Elazığ Belediyesi bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla Türkiye’deki tek yetkili Ulusal Firma olan PETDER’e teslim edilmektedir.

  6. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü: “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” gereği; Bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firma ile sözleşme imzalanarak Belediyemize hiçbir maliyeti olmadan Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. 

  7. Atık Pillerin Kontrolü: “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında atık pil kutusu dağıtımı ve kontrolü sağlanarak toplanan atık piller TAP’a teslim edilmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE POJESİ KAPSAMINDA PLANLARIMIZ

  1. İLERİ BİYOLOJİK YENİ ATIKSU ARITMA TESİSİ :İlimiz, Bingöl Karayolu 17. km’sinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisinde “Azot, Fosfor, Karbon giderimi sağlayacak nitelikte İleri Biyolojik Yeni Atıksu Arıtma Tesisi”nin yapılması kapsamında; 2050 yılına kadar hizmet vermesi planlanan toplamda 150.000 m3/gün kapasiteli Yeni Atıksu Arıtma Tesisinin projesi hazırlanmış olup yapım işi için çalışmalara başlanmıştır. 2020 yılı içerisinde yapım ihalesine çıkılması halinde aynı yıldan itibaren tahmini 2-2,5 yıl içinde bitmesi planlanmaktadır.
  2. KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ: “MEKANİK AYRIŞTIRMA VE KOMPOST TESİSİ”:Elazığ Merkez Çöteli Köyü mevkii, Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi 2.Lot Uygulama Projesi kapsamı içerisinde projesi Bakanlıkça onaylanmış “Mekanik Ayırma ve Kompostlaştırma Ünitesi”nin yapımı planlanmaktadır. 2020 yılı içerisinde yapım ihalesine çıkılması halinde aynı yıldan itibaren tahmini 1-1,5 yıl içinde bitmesi planlanmaktadır.
  3. “GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI” HAZIRLANMASI: “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında hazırlanan Stratejik Gürültü Haritasının devamı olan “Gürültü Eylem Planı”nın hazırlanması planlanmaktadır.2021 yılı içerisinde yapım ihalesine çıkılması halinde aynı yıldan itibaren tahmini 1 yıl içinde bitmesi planlanmaktadır.
 
 

Proje Görselleri

Projeden Haberler

PAYLAŞ