Belediye Meclisi Haziran 2009 Toplantı Gündemleri

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.Maddesi uyarınca; belediye meclisince 2009 Haziran ayı içerisinde aşağıda yazılı konuları görüşmek üzere, 01.06.2009 pazartesi günü saat:17.00.de belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Üyelerinin katılmaları ilan olunur.

 

Atik BİRİCİ

Belediye Başkan Vekili

GÜNDEM MADDELERİ

1-       Tapunun Kesrik Mahallesi pafta:31M-4D, ada:824, parsel:1 üzerinde bulunan taşınmaz, Elazığ Uygulama İmar Planı 31M-4D paftasında (A–6) nizamında Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. (B–6) nizamında Konut Alanına dönüştürülmesine dair plan tadilat talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

2-       Tapunun Rızaiye Mahallesi ada:3835, parsel:1 üzerinde bulunan taşınmaz, Elazığ Uygulama İmar Planı 31L-1B ve 32L-4C paftasında (A–2); (0.10/0.20) nizamında Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Konut Alanı kullanımlı imar adasının tamamında, yapılanma şartı olan (A–2) korunarak (T.A.K.S./K.A.K.S.) kullanımlarının (0.15/0.30) olarak arttırılması için hazırlanan plan tadilat talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

3-       Tapunun Sürsürü Mahallesi pafta:30K-3B, ada:31, parsel: 2, 58, 59, 83, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 762, 763 üzerinde bulunan taşınmazlar, Elazığ Uygulama İmar Planı 30K-3B paftasında (A–4), E:1.00 nizamında Konut Alanı, imar yolları ve yeşil alan içerisinde kalmaktadır. Mevcut halinin daha optimal kullanımını sağlamak amacıyla revizyon yapılması ve (A–5), E:1.25 nizamına dönüştürülmesine dair plan tadilat talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

4-       Tapunun Bızmışen Mahallesi pafta:K42D-13A-4C, ada:-, parsel:2753 üzerinde bulunan taşınmazlar, Elazığ Uygulama İmar Planı K42D-13A-4C paftasında E:0.30 ve H:9.50 nizamında Kentsel Servis Alanı içerisinde kalmaktadır. Bahsi geçen alanın E: 0.90 H:9.50 Nizamında Kentsel Servis Alanına dönüştürülmesine dair hazırlanan plan tadilat talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

5-       Tapunun Sürsürü Mahallesi pafta:30K-2A, ada:2080, parsel:3 üzerinde bulunan taşınmaz, Elazığ Uygulama İmar Planı 30K-2A paftasında E:1.50, h:15.50 nizamında Ticaret Alanı içerisinde kalmaktadır. Ticaret kullanımı ile E:1.50 ve h:15.50 kullanımları korunarak T.A.K.S.=0.40 olarak yeniden düzenlenmesine dair plan tadilat talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

6-       Tapunun Akpınar Mahallesi, ada:1858, parsel:33, Uygulama İmar Planı 30L-1c paftasında (A-5) nizamında Konut Alanı içerisinde yer almaktadır. (B-5) nizamında Ticaret Alanına dönüştürülmesine dair plan tadilat talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

7-       Tapunun İzzetpaşa Mahallesi çuhadar mevkii pafta:31L-4C, ada:2433, parsel:11 üzerinde bulunan taşınmaz, Elazığ Uygulama İmar Planı 31L-4C paftasında (B–4) nizamında Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. 11 nolu parselin kuzeyinden imar hattının bedelsiz olarak 2m. Güneye çekilerek terk yapılmasına dair plan tadilat talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

8-       Tapunun Mustafapaşa Mahallesi pafta:30L-2B ada:246, parsel:81 üzerinde bulunan taşınmaz, Elazığ Uygulama İmar Planı 30L-2B paftasında (B–6) nizamında Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. İmar cephesinin ötelenmesi için hazırlanan plan tadilat talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

9-       Tapunun Sürsürü Mahallesi pafta:30L-1D, ada:15 parsel:1076, 685, 712 üzerinde bulunan taşınmazlar, Elazığ Uygulama İmar Planı 30L-1D paftasında bir kısmı yol üzerinde (A–5) nizamında Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Arsaların ada içerisinde kalan alanlarının optimal kullanımını sağlamak amacıyla var olan ada bölüm çizgisinin değişmesine dair plan tadilat talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

10-    Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Elazığ ili, Karşıyaka mahallesi ada:4228 parsel:2 üzerinde bulunan taşınmaz, Elazığ Uygulama İmar Planında kapalı Oto Pazarı Alanı olarak ayrılmıştır. Söz konusu gayrimenkulün üzerinde İl Özel İdaresi Hizmet Binası yapılacaktır. O nedenle bu gayrimenkulün İmar Planında Resmi Kurum Alanı olarak değiştirilmesine dair plan tadilat talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

11-    Tapunun Hüseynik Mahallesi, ada:932, parsel:1-2, Uygulama İmar Planı 31M-4c ve 31M-4d paftalarında E:0.60 nizamında Konut Alanı içerisinde yer almaktadır.E:1.50 nizamında Konut Alanına dönüştürülmesine dair plan tadilat talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

12-    Tapunun Şahinkaya Mahallesi pafta:31J-3C ada:1597, parsel:1,2,3,4,5,6,7,8 üzerinde bulunan taşınmazlar, Elazığ Uygulama İmar Planı 31J-3C paftasında (A–5), E:1.50 nizamında Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Emsal sabit kalmak koşulu ile (A–8) Nizamında Konut Alanına dönüştürülmesine dair hazırlanan plan tadilat talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

13-    Tapunun Hüseynik Mahallesi, ada:2874, parsel:12-13, Uygulama İmar Planı 31M-2d ve 31M-3a paftalarında E:1.00 T.A.K.S.:0.20 nizamında Konut Alanı içerisinde yer almaktadır. E:1.25 T.A.K.S.:0.25 nizamında Konut Alanına dönüştürülmesine dair plan tadilat talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

14-    Mülkiyeti Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ ye ait olan Elazığ ili, Karşıyaka mahallesi ada:4236, parsel:1 üzerinde bulunan taşınmaz, Resmi Kurum Alanı içerisinde kalmaktadır. İhtiyaç fazlası olması nedeniyle şehir plancısının görüşü doğrultusunda Resmi Kurum Alanından çıkartılarak Ticari Alana dönüştürülmesi için hazırlanan plan tadilat talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

15-    Tapunun  Sürsürü Mahallesi pafta:30J-3B,ada:1153,parsel:1,2,3,4 üzerinde bulunan taşınmazlar,Elazığ Uygulama İmar Planı 30J-3B paftasında (A-4),E:1.20 nizamında Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.T.A.K.S.:0.40,hmax:15.50 nizamında Ticaret Alnına dönüştürülmesine dair plan tadilat talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

16-    Tapunun  Kesrik Mahallesi pafta:30L-2B, parsel:7826 üzerinde bulunan taşınmaz,Elazığ Uygulama İmar Planı 30L-2B paftasında (BL-6) nizamında Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.Yan parsellerde var olan yapı yaklaşma mesafesine uygun olarak imar hakkının verilmesine dair hazırlanan plan tadilat talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

17-    Sürsürü Mahallesi pafta:29L-1B ada:1376, parsel:14 üzerinde bulunan taşınmaz, Elazığ Uygulama İmar Planı 29L-1B paftasında (BL-5), TAKS:0,30 ve E:1:50 nizamında Konut alanı içerisinde kalmaktadır. TAKS:0.40 Nizamında Ticaret Alanına dönüştürülmesine dair hazırlanan plan tadilat talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

18-   25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş İli Göksu ilçesi yakınlarında elim bir helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU’nun isminin yaşatılması için ilimizde bir caddeye verilmesi ile ilgili meclis üyelerimize ait önergenin görüşülmesi.

19-    Bızmışen Mahallesinde 2711 ada’da 1199 m2 yüzölçümlü 2 nolu taşınmazın 751 m2’si,Rızaiye  Mahallesinde 538 ada’da 259 m2 yüzölçümlü 24 nolu taşınmazın 44 m2’si belediyemiz hissesi olup,belediyemize ait hisseli taşınmazların diğer hissedarlarına satışı veya takası için belediye encümenine ve belediye başkanına yetki verilmesi  ile ilgili tekliflerin görüşülmesi,

PAYLAŞ