İmar Plan Değişikliği

İmar Plan Değişikliği
PAYLAŞ

Elazığ 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 11.05.2020 tarih ve 2020/63 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş olup, çeşitli yerlerde 14.05.2020- 15.06.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Bahsi geçen plan ile ilgili Belediye Meclis Kararına askı süresi içerisinde itiraz müracaatları olmuş ve söz konusu itirazlar 06.07.2020 tarih ve 2020/99 ile 07.07.2020 tarih ve 2020/101 sayılı Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmıştır. Kabul edilen itirazlar sonucunda değişiklik yapılan alanlar 27.07.2020-27.08.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Bahsi geçen plan ile ilgili Belediye Meclis Kararına askı süresi içerisinde itiraz müracaatları olmuş ve söz konusu itirazlar 04.09.2020 tarih ve 2020/155 ile 07.09.2020 tarih ve 2020/157 sayılı Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmış olup kabul edilen kısımlar 25.09.2020 tarihi itibariyle 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır
İmar plan değişikliğine ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar Elazığ Belediyesi, Etüt Proje Müdürlüğü, Harita Servisi ve Planlama Servisinden bilgi alabilecektir.