İlimiz Perçenç (Akçakiraz)’ de bulunan mülkiyeti belediyemize ait ada: 100 parsel:1 numarada kayıtlı 18.316,22 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan metruk bina, yatırım amaçlı kişi ve işletmelere (üretim tesisi, imalathane, işletme, vb)yönelik olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 10 yıl müddetle kiraya verilecektir.

Elazığ Belediyesi Encümeni Toplantı Salonu
28 Ağustos 2014 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ