Mülkiyeti Belediyemize ait ilan dosyasında mevkii, ada parsel numarası m2'si muhammen bedeli, geçici teminatı, ihaletarihi ve saati yazılı arsaların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 4. 5. Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.

Belediye Encümen Toplantı Salonu
27 Nisan 2017 07:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ