İlimiz Merkez İlçe, tapuda Çarşı Mahallesinde kain; Mülkiyeti Belediyemize ait bakırcılar sokak No:38 adresinde Ticaret ve Sanayi Odasının hizmet yürüttüğü eski binanın bodrum katında bulunan Kapalı Otopark ve Oto Yıkama yerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (Beş) yıl müddetle kiraya verilmesi

Belediye Encümen Toplantı Salonu
01 Aralık 2016 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ