Harput Revize İmar Planı Askıya Çıktı

Harput Revize İmar Planı Askıya Çıktı
PAYLAŞ

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.03.2022 tarihli ve 9226 sayılı kararı ile uygun görülen Elazığ-Tunceli Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Elazığ Harput Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Elazığ İli, Merkez İlçesi, Harput Mahallesi yerleşim alanına ilişkin Harput (Elazığ) Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu’nun 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır

İmar plan değişikliğine ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar Elazığ Belediyesi, Etüt Proje Müdürlüğümüze bağlı Harita Servisi ve Planlama Servisinden bilgi alabilecektir.

İmar Planını Bir Tık İle İndirebilirsiniz !