Elazığ Belediyesi'nden İlk ve Ortaokul öğrencilerine yönelik '23 Nisan' temalı yarışma şartnamesi

“23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI”KONULU İLKOKUL VE ORTAOKUL KADEMELERİ İÇİN ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Elazığ Belediyesi'nden İlk ve Ortaokul öğrencilerine yönelik '23 Nisan' temalı yarışma şartnamesi
“23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI”KONULU İLKOKUL VE ORTAOKUL KADEMELERİ İÇİN ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI
PAYLAŞ

“23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI”KONULU
İLKOKUL VE ORTAOKUL KADEMELERİ İÇİN ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elazığ, 2020
 
 
 
 1.          YARIŞMANIN AMACI VE HEDEFLERİ
Yarışmanın amacı, Türk milletinin gönlünde bağımsızlığımızın sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer tutan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu öğrencilerin kalplerinde yaşatabilmektir.
Yarışmanın hedefleri;
         - Elazığ Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yarışma ile Türk halkının bağımsızlık mücadelesini çocuklarımıza bir kere daha anlatarak egemenliğin ne denli önemli olduğunu vurgulamak,
         - Evlerinde uzaktan eğitimle öğrenimlerine devam eden öğrencilerimizin toplumsal hayata devam edebilmelerini sağlamak, sosyal yaşantılarını desteklemek ve tatlı bir rekabet duygusu oluşturmak,
         - “Çocuklar, milletin geleceğidir.” düşüncesinden yola çıkarak kendilerine ithaf edilen bugünü anlamlandırmak,
         - Dünya üzerinde çocuklara armağan edilen ilk bayram olan 23 Nisan’da, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası kardeşlik, dostluk, dayanışma ve benzeri olumlu duygu ve davranışlar kazanmalarını sağlamak,
         - Öğrencilerin, duygu ve düşüncelerini resim ve yazı aracılığıyla ifade etmelerine imkân vermek,
         - Milli ve manevi değerlere sahip olmanın öğrencilerimize kendisiyle barışık, mutlu ve başarılı bir kişilik kazandırdığını fark ettirmek,
         - Topluma aktif bireyler olarak katılan, kendilerini ve çevresini geliştiren ve sorumluluk alabilen insanlar olarak yetişmelerine katkı sağlamak,
         - Öğrencilerin, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlamak,
         - Ödüller ile öğrencilerimizi teşvik etmek ve ilimizde gündem oluşturmak,
         - Çocukların aynı konu üzerinde farklı yaklaşımları görerek, düşünce zenginliğini artırmak,
         - Çocuklara bu yarışma ile kendilerini ve gerektiğinde ülkemizi, ulusal ve uluslararası benzer yarışmalarda temsil edebilmelerini sağlayacak tecrübeler kazandırmaktır.
2. YARIŞMANIN KONUSU
Yarışma konusunu; Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer tutan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemi, meclisin kuruluşu, ulusal ve uluslararası konumu, arkadaşlık ve kardeşlik bağı, çocuk sevgisi, çocukların gelecekteki rolleri, geçmişten geleceğe vermek istediği mesajların anlaşılması temaları oluşturmaktadır.
 
3. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
a.) Yarışmaya katılacak olan öğrenci, Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı il merkezinde bulunan tüm resmi ve özel ilk/ortaokul kademelerinde eğitim görmelidir.
b.) Her okul bir şiir ve bir kompozisyon olmak üzere toplam iki eserle yarışmaya katılacaktır. Bu kapsamda okullara ait tüm başvurular okul müdürlüklerince oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek ve okul birincisi olarak belirlenen şiir ve kompozisyonlar yarışmaya katılacaktır.
c.) Tüm eserler, yarışmanın adı ve konusuna uygun olmalıdır.
d.) Eserler orijinal olup herhangi bir yerden alıntı veya kopya olmamalıdır.
e.) Eserlerin daha önceden herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
f.) Yarışmaya katılacak olan eserler, son teslim tarihine kadar kendi okullarının mail adresine göndermek zorundadır.
3.1. ŞİİR:
- Şiirde ölçü kullanıp kullanmamak serbesttir.
- Bilgisayar ortamında ‘’Times New Roman’’ yazı tipinde, 12 punto boyutunda, Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
- Yazılan şiirler 3(üç) sayfayı geçmemelidir.
3.2. KOMPOZİSYON:
- Bilgisayar ortamında ‘’Times New Roman’’ yazı tipinde, 12 punto boyutunda, Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
- Yazılan kompozisyonlar 3(üç) sayfayı geçmemelidir.
4. YARIŞMAYA KATILIM TARİHİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
         Yarışma başvuruları 10.04.2020 Cuma günü başlayacak, 20.04.2020 Cuma günü sona erecektir. Yarışma Elazığ Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde online olarak yürütülecektir. Değerlendirme kriterleri kompozisyon ve şiir olmak üzere iki kategoride olup aşağıda belirtildiği gibidir:
            Kompozisyon Kategorisi Değerlendirme Kriterleri*
1- Konuyu kompozisyon ile ifade edebilme gücü
2- Kompozisyonda kullandığı dilin akıcılığı
3- Kompozisyondaki yaratıcılık ve özgünlük
4- Kompozisyonla duygu ve düşünceyi yazım kurallarına uygun ifade edebilme gücü
5- Jüriyi etkileyebilme
 
 
Şiir Kategorisi Değerlendirme Kriterleri**
1- Konuyu şiir ile ifade edebilme gücü
2- Şiirde kullandığı dilin uygunluğu
3- Şiirdeki yaratıcılık ve özgünlük
4- Şiirin duygu ve düşünceyi yazım kurallarına uygun ifade edebilme gücü
5- Jüriyi etkileyebilme
*,**: Değerlendirme yukarıda belirtilen her bir kritere en az 10, en fazla 20 puan vermek üzere gerçekleştirilecektir.
 
5. YAPILACAK İŞLEMLER
Okul/Kurumlar;
 • Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda öğrencilere gerekli duyuru yapılacaktır.
 • Başvuru yapan kişilerin başvuruya esas belgeleri incelenerek Komisyon tarafından birinci olarak belirlenen şiir ve kompozisyonlar [email protected] mail adresine gönderilecektir.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü;
 • Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda ilgili okul müdürlüklerine gerekli duyurular yapılacaktır.
 • Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren eserler belirlenerek duyurusu yapılacaktır.
Elazığ Belediyesi
 • Okul müdürlükleri tarafından gönderilen eserleri depolayacaktır.
 • Ödüllerin tedarik edilmesi ve dereceye giren öğrencilere ulaştırılmasında sorumlu olacaktır.
 
6. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
İnceleme ve değerlendirme süreci bitiminden itibaren ilkokul ve ortaokul kademelerinde ilk 10 derecede yer alan eser sahipleri http://elazig.meb.gov.trwww.elazig.bel.tr adresinden ilan edilecektir.
 
7. ÖDÜLLER
            Değerlendirme sonucunda verilecek ödüller ilkokul ve ortaokul kademelerinde aynı olup:
 1. Birinci olan eser – Tam Altın,
 2. İkinci olan eser     - Yarım Altın,
 3. Üçüncü olan eser – Çeyrek Altın
 4. Dördüncü olan eser – Tablet
 5. Beşinci olan eser – Bisiklet
 6. Altıncı olan eser – 500 TL
 7. Yedinci olan eser – 400 TL
 8. Sekizinci olan eser – 300 TL
 9. Dokuzuncu olan eser – 250 TL
 10. Onuncu olan eser – 200 TL ile ödüllendirilecektir.