Yapılması Planlanan Küçük Sanayi Sitesi İle İlgili Kamuoyunu Bilgilendirme

Şehrimizin geleceğini şekillendirme noktasında atılacak tüm adımların ortak akılla atılması noktasındaki hassasiyetimiz doğrultusunda bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Yapılması Planlanan Küçük Sanayi Sitesi İle İlgili Kamuoyunu Bilgilendirme
Şehrimizin geleceğini şekillendirme noktasında atılacak tüm adımların ortak akılla atılması noktasındaki hassasiyetimiz doğrultusunda bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
PAYLAŞ

Bazı basın-yayın organlarında Küçük Sanayi Sitesi’nin yer tahsisine ilişkin bir açıklama yer almıştır. Açıklamada Küçük Sanayi Sitesi’nin Şahinkaya Mahallesi'nin arka kısmında yapılmasının kararlaştırıldığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu noktada Elazığ Belediyesi olarak çalışmalarımızı şehrimizin tüm paydaşları ile birlikte uzun süredir devam ettirmekteyiz.  

Bilindiği üzere Şahinkaya Mahallesi şehrin gelişimi noktasında önemli bir bölgedir. Sorunların çözümü noktasında her zaman olduğu gibi sadece bugünü göz önünde bulundurarak atılacak her türlü adıma karşı şehrin yarınlarını düşünerek adım atmak en önemli hassasiyetimiz olmuştur. Bu hususta da bu hassasiyetimiz doğrultusunda Küçük Sanayi Sitesi'nin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tekrar şehir merkezi konumunda kalması şehir vizyonu açısından olumsuz bir durum oluşturacaktır.

Öte yandan şehrin kimliğine, vizyonuna yansıyacak her kararın şehrin tüm paydaşlarıyla oluşturulacak ortak akılla alınması gerekmektedir. Elazığ Belediyesi olarak bu konuda her çalışmayı hassasiyetle yürütürken şehrin en önemli paydaşı olan Elazığ Belediyesi'nin görüşü dışında atılan bu adım kabul edilebilir nitelik taşımamaktadır. Küçük Sanayi Sitemizin Elazığ Belediyesi başta olmak üzere konunun muhatabı tüm paydaşların ortak akıl doğrultusunda belirleyeceği bir alana taşınması şehrin geleceği açısından atılacak önemli bir adım olacaktır. Ancak basında yer alan açıklamalara kamuoyunun tepkisi de dikkate alındığında atılan adımın doğru bir adım olmadığı ve halkımız tarafından kabul görmediği aşikardır.

Küçük Sanayi Sitesi’nin yerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Küçük Sanayi Sitesi’ni en uygun yer de yapmayı planlarken bu doğrultuda esnafımızla da istişare ederek onların görüşleri çerçevesinde Sanayi Sitesi’ni kabul görülen alana yapmayı planlamaktayız. Bu süreç içerisinde de esnaflarımızın mağduriyet yaşamaması adına ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için uygun bir alan belirlenecektir.  Şu an itibariyle paydaşlarımızla yürütülen çalışmalar kapsamında oluşan alternatiflerden birincisi şehrimizin gelişimine etki etmeyecek alan olan 2. İŞGEM'in arka tarafı, ikincisi ise Şahinkaya mevkiidir. Buna karşın şehrin geleceğine olumsuz yansımayacak alternatif alanlara ilişkin çalışmalar da devam etmektedir. Mevcut haliyle şehrin ihtiyacına cevap vermeyen bu yapının taşınması şehir adına elzem bir adım olmasına karşın atılacak adımın şehrin kaderine olumsuz yansıyacak bir karar olmaması gerektiği hususundaki hassasiyetimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.