Paylaşımlı E-Scooter Faaliyetine Dair Karar

Paylaşımlı E-Scooter Faaliyetine Dair Karar
PAYLAŞ

2021 yılı Elazığ ili TÜİK nüfus verilerine göre nüfusu 20.000’in üzerinde olan göre merkez ve ilçelerde kullanılmasına izin verilen e-skuter sayılarının aşağıdaki tabloya göre verilmesine;

 

 

 

İl/İlçe

 

 

Nüfus

E- Skuter Yönetmeliği 11/2. Maddesi Kapsamında İl/İlçelerde Düşen En Fazla E-Skuter Sayısı

(Nüfus/200)

E- Skuter Yönetmeliği 11/5.

Maddesi Kapsamında Her Bir Yetki Belgesi Sahibine Düşen En Fazla

E- Skuter Sayısı

(11/2/5)

İl Merkezi

443.363

2.216

443

KOVANCILAR

39.464

197

39

KARAKOÇAN

28.436

142

28

 

2021 yılı Elazığ ili TÜİK nüfus verilerine göre nüfusu 20.000’in altında olan ilçelerde kullanılmasına izin verilen e-skuter sayılarının aşağıdaki tabloya göre verilmesine;

 

 

 

İl/İlçe

 

 

Nüfus

E- Skuter Yönetmeliği 11/2. Maddesi Kapsamında İl/İlçelere Düşen En Fazla E-Skuter Sayısı

(Nüfus/200)

E- Skuter Yönetmeliği 11/3/5.

Maddesi Kapsamında Her Bir Yetki Belgesi Sahibine Düşen En Fazla Skuter Sayısı

(11/3/5)

PALU

18.648

93

18

ARICAK

13.732

68

13

BASKİL

12.100

60

12

MADEN

9.693

48

9

SİVRİCE

7.703

38

7

KEBAN

6.210

31

6

ALACAKAYA

5.993

29

5

AĞIN

2.746

13

2

 

Yukarıda belirlenen Belediye Başkanlıklarında hizmet verebilecek e-skuter sayıları ve her bir yetki belgesi sahibi için belirlenen e-skuter sayısı E-Skuter Yönetmeliği 11’inci maddesinin 5’inci fıkrası kapsamında belirlenmiştir.

 

Diğer Hükümler:

 

 1. E-skuter izini için Elazığ Belediye Başkanlığınca ilana çıkılarak, izin başvuruları İl Trafik Komisyonu Başkanlığına yapılacaktır. İl Trafik Komisyonu kararı ile belirlenmiş ilçe/bölge bazlı e-skuter sayıları doğrultusunda faaliyet gösterecek firmalar belirlenen sayılara göre İl/İlçe Trafik Komisyonu kararı alınmasına,

 

 1. E-skuter yönetmeliğinin 12. Maddesinin c bendinde “İzin verilen e-skuterlerin varsa kullanılamayacağı yasaklı bölgelerin belirlenmesi zorunludur.” hükmü çerçevesinde;

 

Elazığ il merkezinde yol hızının 50 km/h den fazla olduğu yerlerden olan;

 

  • Elazığ - Diyarbakır (D-885-10) Devlet Karayolu,
  • Elazığ - Bingöl (D-300-25) Devlet Karayolu,
  • Elazığ – Malatya (D-300-24) Devlet Karayolu,
  • Elazığ Güney Çevre (D-885-10) Devlet Karayolu,
  • Elazığ - Baskil (23-54) İl Yolu,
  • Elazığ - Keban (D-260/20) İl Yolu,
  • Elazığ Belediye Kuzey İmar Yolu,
  • Necmettin Erbakan Bulvarı (Obakent kavşağı ile Nuralı Kavşağı arası),
  • Cahit Dalokay Bulvarının tamamında,
  • Atatürk Bulvarının tamamında,
  • Malatya Caddesinin tamamında,
  • Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinin tamamında,
  • Zübeyde Hanım  Caddesinin tamamında e-skuterin sürülmesinin yasaklanmasına,

 

Taşıt ve yaya yoğunluğu bakımından yol kullanıcılarının güvenliğini olumsuz etkileyecek olan yerlerden olan;

 

  • Gazi Caddesi (İstasyon “Bosna Hersek”   Caddesi Kavşağından Bahçeli Sokak Kavşağı arası),
  • Vali Fahri Bey Caddesi (Bahçeli Sokak Kavşağından İstasyon “ Bosna Hersek” Caddesi Kavşağı arası),
  • İstasyon “Bosna Hersek” Caddesi (Gazi Caddesi Kavşağından Bağlar Sokak Kavşağı arası),
  • Hürriyet Caddesi (İstasyon “Bosna Hersek” Caddesi Kavşağından Nejdet Doğan Caddesi Kavşağı arası),
  • Balakgazi Caddesi (Hürriyet Caddesi Kavşağından İnönü Caddesi Kavşağı arası), E-skuterlerin trafik kurallarına uygun şekilde karşıdan karşıya geçişleri hariç) e-skuterin sürülmesinin yasaklanmasına,
  • Elazığ ili Valilik, Milli İstihbarat Teşkilatı, Adliye Binası, Ceza Tevkif Evleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve ilimizde Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı binalar, adı geçen kurumlara ait bağlı eklentiler, lojmanlar v.b. alanlar ve en az 25 metre yakınının yasaklı bölge olarak kabul edilmesi ve skuterlerin belirtilen yerlere girilmesinin ve park etmesinin yasaklanmasına;

 

 1. E-skuter yönetmeliğinin 12. Maddesinin d bendinde “25 km/saati aşmamak kaydıyla bölgelere göre belirlenen azami hız sınırının, belirtilmesi zorunludur.” Hükmü çerçevesinde ilimizde faaliyet gösterecek olan paylaşımlı E-skuterlerin hızının 20 km/h olarak belirlenmesine,

 

 1. a) Özel kanunlar ile   korunan   ve   yetkili   kurum/işletme   uhdesindeki   alanlarda   (havalimanları, üniversite kampüsleri, hastaneler, milli parklar ve benzeri) verilebilecek e-skuter izni sayısının tespiti, başvuru süreci ve ilan ile yetki belgesi sahiplerine e-skuter izni verilmesine ilişkin iş ve işlemler, ilgili kurumlar/işletmeler tarafından yürütülmesine,

 

b) Özel kanunlar ile korunan   ve   yetkili   kurum/işletme   uhdesindeki   alanlarda   (havalimanları, üniversite kampüsleri, hastaneler, milli parklar ve benzeri) verilebilecek e-skuter izin sayısı için bu maddede belirtilen sınırlamalar uygulanmayacağına,

 

 1. İş bu İl Trafik Komisyonu kararında belirtilmeyen hususlarda 14.04.2021 tarih ve 31454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrikli Skuter Yönetmeliği ve ilgili Makamlarca Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik yayımlanan/yayımlanacak mevzuat hükümleri geçerli sayılmasına,

 

Elazığ İl Trafik Komisyon Başkanlığınca yukarıda belirtilen hükümlerin KABUL edilmesine, İl Trafik Komisyon Kararının onaylanmasına müteakip ilgili kurumların (Belediye Başkanlıkları) internet sayfalarından 10 (on) gün süreyle duyurulmasına, son müracaatın 20.01.2023 tarihi olarak belirlenmesine oy birliğiyle kabulüne karar verilmiştir.