Mart 2014 Meclis Kararları

KARAR TARİHİ
KARAR NO
KARAR ÖZETİ      
04/03/2014
2014/46
izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin yapılan oylama neticesinde izin dilekçeleri meclis üyelerince kabul edilmeyip, 04/03/2014 günkü meclis toplantısında izinli sayılmamalarına, oybirliğiyle karar verildi.
04/03/2014
2014/47
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi ile belediye meclisine sunulan 8 maddeden oluşan imar plan tadilatlarına ilişkin tekliflerin;taleplerin yerinde  incelenerek bir rapor halinde belediyemiz meclisine sunulması için kararın ekleriyle birlikte İmar Komisyonuna tevdiine oybirliğiyle karar verildi
04/03/2014
2014/48
Belediyemiz meclisinin 05/02/2014 tarih ve 2014/27  Sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen; Belediyemizce ilimizde toplu taşımacılık hizmetinde çağın gereklerini yerine getirmek ve teknolojik yenilikleri uygulamak amacıyla Elektronik Ücret Toplama ve Akıllı Durak Uygulaması hayata geçirileceğinden bahse konu uygulamanın uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.
04/03/2014
2014/49
Aşağıdemirtaş köyü muhtarı Mehmet AKGÜL ile Yukarıdemirtaş köyü muhtarı Faruk TURGUT 12/02/2014 tarihli müşterek dilekçe ile belediyemize, 12/02/2014 tarihli ayrı ayrı dilekçe ile ise Valilik makamına müracaat ederek, Aşağıdemirtaş ile Yukarıdemirtaş köylerinin belediye mücavir alan içerisinde bulunduğunu, Ancak tarım arazisi sahasında bulunmakta olup, bahse konu köylerde çiftçilik yapıldığından ileride imara alınması halinde mağduriyetlerin söz konusu olacağından Aşağıdemirtaş ve  Yukarıdemirtaş köylerinin mahalle kapsamına alınması kararına yapılan itiraz taleplerine ilişkin belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; yapılan itirazın reddi yönünde görüş birliğine varıldığından itiraz talebinin Reddine oybirliğiyle karar verildi.
04/03/2014
2014/50
plan tadilatına "3194 Sayılı İmar Kanunu'nun İmar planı yapılması değişikliklerine ait yönetmeliğin 14.maddesi uyarınca; yapılan itirazın değerlendirilmesinde;  plan tadilatına yapılan itiraz talebinin reddine,daha evvel alınan belediyemiz meclisinin 06/02/2014 tarih ve 2014/33-7 sayılı kararının geçerliliğinin devamına oyçokluğuyla karar verildi.
04/03/2014
2014/51
Belediyemiz meclisinin 02/12/2013 tarih ve 2013/216 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin yapmış olduğu hizmetler sonucu şehrimize kazandırılan parkların çoğunun isimsiz olması nedeniyle ilimizin tanıtımında ve gelişmesinde büyük hizmetleri olan şahsiyetlerin (manevi şahsiyet, alim, belediye başkanı,yazar,araştırmacı, edebiyatçı, sanatçı, sporcu vb.) isimler  hakkında, belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde;isimlerin verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.   
PAYLAŞ