ilimiz Kültür Mahallesi Kültür Park etrafında belirlenen güzergahta Elazığ Belediyesi Fayton Taşımacılığı Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde fayton çalışmak üzere aşağıda hat no'su , muhammen bedeli , geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı 5 (beş) adet hat ayrı ayrı olarak 288 6 Sayılı Devle t İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 3 (üç) yıl müddetle kiralama ihalesi yapılacaktır

Belediye Encümen Toplantı Salonu
24 Nisan 2018 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ