Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi , cinsi , geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı 2 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 10 (ON) yıl müddetle kiraya verilecektir

Belediye Encümen Toplantı Salonu
15 Şubat 2018 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ