İlimiz Sürsürü Mahallesi ada:3185 parsel:3 numarada Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından inşaa edilen Oto Galericiler Sitesinde bulunan aşağıda dükkan kapı nosu, muhammen bedeli,geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı dükkanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile 10 yıl müddetle kiraya verilecektir

Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
07 Eylül 2017 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ