Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii , ada . parsel numarası,m2 si , muhammen bedeli , geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma sureti) ile satışı yapılacaktır

Belediye Encümen Toplantı Salonu
21 Nisan 2017 12:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ