Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle) ile ihale edilecektir

Belediye Encümen Toplantı Salonu
21 Aralık 2016 10:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ