ıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde ilimizdeki tüm sağlık kuruluşlarından, muayenehane ve güzellik salonların vb. kuruluşlarda oluşan Tıbbi atıkların; toplaması taşınması ve sterilizasyonun sağlanması için (mevcut 02.12.2009 tarihli ÇED gerekli değildir kararına esas, İlimiz Sarıçubuk Köyü Mevkiinde 300 m2 yüzölçümlü alanda, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin revizyonu(yenilenmesi) ile birlikte işletme hakkının 5 yıl (60 Ay) müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu!nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle) ile ihale edilecektir

Belediye Encümen Toplantı Salonu
20 Aralık 2016 11:30 TAMAMLANDI
PAYLAŞ