ELAZIĞ BELEDİYESİ’NDEN DUYURU

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 24 Ocak tarihinde yaşanan deprem sonrası kullanılmaz durumda olan binalara ait Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi alınmayacağı belirtilerek, ilgili mükelleflerin binalarının kullanılamaz niteliği taşıdığına dair Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alacakları belge ile Elazığ Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği belirtildi.

ELAZIĞ BELEDİYESİ'NDEN DUYURU
Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 24 Ocak tarihinde yaşanan deprem sonrası kullanılmaz durumda olan binalara ait Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi alınmayacağı belirtilerek, ilgili mükelleflerin binalarının kullanılamaz niteliği taşıdığına dair Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alacakları belge ile Elazığ Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği belirtildi.
PAYLAŞ

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi: 

“1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında, "Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer." şeklindeki hükmü ile aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak edilen binaların vergilerinin, mükelleflerce, keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine, bu olayların vukua geldiği tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren, bu hallerin devam ettiği sürece alınmayacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca ; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44’üncü maddesinin birinci fıkrasında, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu belirtilmiş, aynı maddenin on birinci fıkrasında da yanan, yıkılan ve benzeri nedenlerle tamamen kullanılmaz hale gelen binalarla, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kullanılması yasak edilen binalarda mükellefiyetin bu durumların meydana geldiği tarihte sona ereceği hükme bağlanmıştır.

Mevcut hükümler gereği 24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonrası kullanılmaz durumda olan binalara ait Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi alınmayacaktır.İlgili mükelleflerin binalarının kullanılamaz niteliği taşıdığına dair Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alacakları belge ile Elazığ Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.  Sehven ödeme yapan mükelleflerimize ise belge ibrazı halinde iade işlemi gerçekleştirilecektir.”