Elazığ Belediyesi’nden Arsa Satışı

Elazığ Belediyesi, mülkiyeti Belediye’ye ait Sürsürü (Cumhuriyet) Mahallesi’nde bulunan 11 adet taşınmazı gerçekleştireceği ihale ile satışa çıkaracak.

Elazığ Belediyesi'nden Arsa Satışı
Elazığ Belediyesi, mülkiyeti Belediye’ye ait Sürsürü (Cumhuriyet) Mahallesi’nde bulunan 11 adet taşınmazı gerçekleştireceği ihale ile satışa çıkaracak.
PAYLAŞ

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yasasına göre gerçekleştirilecek arsaların satış ihaleleri 27 Ağustos Cuma günü Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 14.00’te başlayıp 10 (on)’ar dakika ara ile yapılacak.

 

Satışı gerçekleştirilecek toplam 11 adet taşınmazın; yer, alan, muhammen bedel, geçici teminat ve ihale saatlerinin yer aldığı ilan dosyası, Elazığ Belediyesi internet sitesindeki E-BELEDİYE-İHALE-DOĞRUDAN TEMİN  sayfasından görüntülenebilecek. ( https://www.elazig.bel.tr/ihale/detay/222/ )

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; Sürsürü (Cumhuriyet) Mahallesi’nde bulunan 11 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.Maddesine göre kapalı teklif (artırma) suretiyle satışların yapılacağı ifade edildi.

İhaleye katılım şartları;

- Kanuni ikametgâhı olması,

- T.C. Kimlik Numarasını içeren Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)

- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,

 -Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

 -İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 100,00 TL bedel karşılığında Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisi’nden temin edebileceklerdir. Ayrıca teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü   Kiralama Servisi’nden veya (424) 248 47 02  (dahili 1235) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.