Tarım İl Müdürlüğü'nden Duyuru

Tarım İl Müdürlüğü'nden Duyuru
PAYLAŞ

% 50 HİBE DESTEKLİ BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN
DESTEKLENMESİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
“2023 yılı Tarla içi modern sulama sistemleri kurulması hibe desteği
işlemleri; Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7) hükümlerine göre
yürütülecektir. Bu Tebliğ, 30/1/2021-31/12/2025 tarihlerini kapsamaktadır.
Başvurular, 28 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir.
Başvurular İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Başvuruda, yetkili
Ziraat Mühendisi tarafından hazırlanacak Sulama Projesi ve gerekli evrakların dosya
halinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.
Program kapsamında aşağıdaki yatırım konularına destek verilecektir:
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması,
g) Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri,
ğ) Akıllı sulama sistemleri.
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı
olan ve su kaynağına ilişkin gerekli izin belgelerine sahip olan başvuru sahipleri,
yukarıda belirtilen yatırım konularına başvuruda bulunabilir.
Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde
belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek
verilir. Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.-TL’yi geçemez. Mal alım
bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni
katkı olarak karşılanır.
Başvuru yapmak isteyen kişiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 0(424)
241 16 16 santral numarasından 1148 dahili numarasını arayarak veya şahsen İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gelerek ayrıntılı bilgi alabilir.

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız !