İlimiz Merkez İlçe, Tapuda Çarşı Mahallesinde ada:398 parsel:266 bulunan; mülkiyeti belediyemize ait Bakırcılar Sokak No:38? adresinde Ticaret ve Sanayi Odasının hizmet yürüttüğü eski binanın bodrum katında bulunan kapalı otopark ve oto yıkama alanının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 45 inci maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile 3 (ÜÇ) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Belediye Encümen Toplantı Salonu
08 Mayıs 2018 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ