Mülkiyeti Belediyemize ait Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan aşağıda kapı numarası, muhammen bedeli , geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 3 (Üç) yıl müddetle kiraya verilecektir

Belediye Encümen Toplantı Salonu
13 Haziran 2017 07:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ