Belediyemi z Park ve Bahçele r Müdürlüğünc e kullanılmaya n ihtiya ç fazlası malzeme 2886 Sayılı Devle t İhal e Kanununu n 45.maddesine gör e Açı k Arttırm a suretiyle satışı yapılacaktır

Belediye Encümen Toplantı Salonu
24 Kasım 2016 11:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ