Elazığ Belediyesinden Arsa Satışı

Elazığ Belediyesi, mülkiyeti Belediyeye ait olan 35 adet taşınmazı gerçekleştireceği ihale ile satışa çıkaracak

Elazığ Belediyesinden Arsa Satışı
Elazığ Belediyesi, mülkiyeti Belediyeye ait olan 35 adet taşınmazı gerçekleştireceği ihale ile satışa çıkaracak
PAYLAŞ
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yasasına göre gerçekleştirilecek arsaların satış ihaleleri 6 Ağustos tarihinde Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde saat 10:00 ile 16:30 arasında yapılacak.
 
Satışı gerçekleştirilecek toplam 35 adet taşınmazın, yer, alan, muhammen bedel, geçici teminat ve ihale saatlerinin yer aldığı ilan dosyası, Elazığ Belediyesi internet sitesindeki E-BELEDİYE-İHALE-DOĞRUDAN TEMİN  sayfasından görüntülenebilecek. (https://www.elazig.bel.tr/ihale-dogrudan-teminler-ebelediye-133)
 
Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; şehrin çeşitli noktalarında bulunan 33 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesine göre açık arttırma suretiyle, ilan dosyasında 34 ve 35. Sırada yer alan 2 adet taşınmazın ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif zarf usulü ile satışlarının yapılacağı ifade edildi.
 
İhaleye katılım şartları;
  1. Kanuni ikametgâhı olması,
  2. T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)
  3. İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
  4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
  5. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,
 
  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
 
  1. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
 
İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 100,00 TL bedel karşılığında Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edebileceklerdir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü   Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 02  (dahili 1235) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.