Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa Müdürlükler Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Koordine Eden Başkan Yrd. : Nazif BİLGİNOĞLU
Telefon 0 (424) 248 47 01-10 Hat
Eposta yaziisleri@elazig.bel.tr
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
Görev ve Yetkileri
Yazı İşleri Müdürlüğü, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde norm kadro uygulamasına esas teşkil etmek üzere hazırlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar”, Bakanlar Kurulunun 29/11/2006 tarih ve 2006/9809 sayılı kararı ile kabul edilerek, Resmi Gazetenin 22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı nüshasında yayınlanan Belediye Meclisinin 04/10/2006 tarih ve 2006/172 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.
1- Belediyenin çalışma düzeni içerisinde gerek halkın isteklerini gerekse üst makamların emirlerini yerine getirmek üzere evrakları ilgili birimlere iletmek. 
2- Belediyenin genel evrak ve iletişim hizmetlerini yürütmek. 
3- Belediye Başkanlığının çeşitli nedenlerle gerek duyduğu doküman ve bilgilerin ilgili müdürlükten alınmasını veya  ilgili müdürlüklere iletilmesini sağlamak.
4- Belediye Başkanlığının diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
5- Belediyede görev yapan personelin vatandaşa daha iyi hizmet verebilmesi ve motivasyonunun artırılması adına iletişim, halkla ilişkiler, takım çalışması, diksiyon ve güzel konuşma vb. konularda eğitim seminerleri düzenlemek.

Personel Yapısı
Yazı İşleri Müdürlüğü, 5 Memur, 2 Sözleşmeli Memur, 5 Kadrolu İşçi, 13 Belper personeli ile hizmet vermektedir.

Müdürlük Dokümanları
Müdürlük İçerikleri
Müdürlük Birimleri
Encümen Şefliği
Belediyenin karar organları olan Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin tüm toplantılarının yasalara uygun ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini, evrak kayıt ve dağıtımının yapılmasını sağlamak.
Evlendirme Memurluğu
Evlenmek isteyen vatandaşların nikah ile ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
Genel Evrak Kayıt Servisi
Belediyeye kamu kurum ve kuruluşlarından veya vatandaşlardan gelen tüm resmi evrakların kaydının yapılmasını ve konularına göre ilgili birimlere EBYS üzerinden dağıtılmasını sağlamak.
Kurum Arşivi
Belediyenin tüm birimlerinin geriye dönük evraklarının kayıt altına alınmasını ve muhafazasını sağlamak.
İdari İşler Servisi
Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarla birlikte müdürlüğün taşınırlarının kayıt altına alınmasını ve muhasebe ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi