Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa Müdürlükler Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Koordine Eden Başkan Yrd. : Masar AYAS
Telefon 0 (424) 248 47 01-10 Hat
Eposta yapikontrol@elazig.bel.tr
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
Görev ve Yetkileri
1- Elazığ sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılmasını sağlar.
2- Yapı ruhsatı alınmasından itibaren yapının ve fenni sorumluluğunu alan yapı denetim firmasının yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmasını kontrol eder.
3- Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, müteahhidine ve fenni mesulüne İmar Kanununun 42. Maddesine göre para cezası işlemi yapar.
4- Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan binalarda İmar Kanununun 32.Maddesine göre işlem yapar.
5- Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için İmar Kanununun 39.Maddesine göre işlem yapar.
6- Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için İmar Kanununun 40.Maddesine göre işlem yapar.
7- 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 2.Maddesindeki işlemlerin yapı denetim firmalarınca yapılmasını kontrol eder.
8- Yapı denetim firmalarının inşaatlarına ait hak edişlerini kontrol eder ve ödenmesi için gerekli işlemleri yapar. Vizeleri düzenlenen inşaatların hak edişlerini kontrol ederek ödenmesi için ilgili müdürlüğe gönderir.
9- 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 7.Maddesine göre yapı denetim firmalarının denetime ait sicillerini tutar.
10- Yapı denetim kanununca denetlenerek inşa edilmiş yapılara sertifika verir.
11- Belediye sınırları dâhilindeki kaçak yapılaşma ve şikayetler konusunda işlem yapar.
12- İnşaatların yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünün yapılarak gerekli vizelerinin verilmesine müteakip iş bitirme belgelerini düzenler.
13- Elazığ'daki  tüm mahallelerin düzenli bir program dâhilinde yapı kontrollerini, temel üstü ve hak edişler için yerinde kontrol işlemini, aykırı yapılmış ve kararı çıkmış yapıların yıkım işlemini, ayrıca hafta sonu ve bayram nöbetlerini gerçekleştirir.
14- Sözlü, yazılı ve iletişim yoluyla gelen şikâyetleri değerlendirip ve sonuçlandırır.
15- Lüzumu halinde kat ittifakı kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapar.
16- 775 Sayılı Yasanın 18. Maddesi gereği tapusuz bölgelerde tespit edilen kaçak yapıları Zabıta Müdürlüğüne bildirir.

 

 


Personel Yapısı

Yapı Kontrol Müdürlüğü, 3 Memur, 1 Sözleşmeli Memur, 1 Kadrolu İşçi, 27 Hizmet Alımı personel ile hizmet vermektedir.


Müdürlük Dokümanları
Müdürlük Birimleri
Emlak Kiralama Servisi
Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilmesi, tahsis edilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemlerini yapmak.
Sebze Hali Servisi
5957 sayılı Hal Kanunu ve Yönetmelik hükümlerini uygulamak, Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinin genel işleyişini sağlamak.
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi