Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa Müdürlükler Veteriner İşleri Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Koordine Eden Başkan Yrd. : Nazif BİLGİNOĞLU
Telefon 0 (424) 248 47 01-10 Hat
Eposta veterinerisleri@elazig.bel.tr
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
Görev ve Yetkileri
Veteriner İşleri Müdürlüğü özellikle insan sağlığını korumayı, sivrisinek, kene, karasinek, larva vb. mücadelesinde Biyosidal ürün kullanmayı, sağlıklı çevre şartlarını sağlamayı, sokak hayvanlarını korumayı ve kontrol altına almayı görev edinmiştir.
1- Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele için gerekli tedbirleri almak.
2- Zoonoz hastalıklarla mücadele etmek.
3- Salgın görülmesi durumunda ilgili diğer merciler ile koordineli çalışmalar yapmak.
4- Mesleki, sosyal ve bilimsel çalışmalar yapmak.
5- Ev ve süs hayvanı satış yeri çalışanlarına yönelik eğitim vermek.
6- Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi vermek.
7- Veteriner İşleri Müdürlüğü faaliyetlerine üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin iştiraklerini sağlamak.
8- Veteriner hekimlik mesleğiyle ilgili konularda bilirkişilik yapmak.
9- Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu (hayvan toplama, muayene, tedavi, kısırlaştırma, sahiplendirme ve doğal ortamına bırakma vb. faaliyetler) yapmak.

Personel Yapısı
Veteriner İşleri Müdürlüğü, 6 Memur, 2 Kadrolu İşçi, 15 Hizmet Alımı personel ile hizmet vermektedir.

Müdürlük Dokümanları
Faaliyet Raporu
1- Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi ve Elazığ Çevre ve Orman İl Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Projesine temiz bir çevre, gelişmiş bir şehir görüntüsü ve insan sağlığının korunması için 2015 yılında ve daha sonraki yıllarda da devam edilecektir.
2- Başıboş hayvanlarla mücadele, bilinçsiz hayvan sahiplenme ve bulaşıcı hayvan hastalıklarından korunma çerçevesinde halkın bilinçlenmesi ve eğitilmesi amacıyla sahipsiz hayvanların bakımı, barınması ve sağlıklarının korunması ile üremelerinin kontrol altına alınması, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak tekrar doğal ortama bırakılmaları sağlanmıştır.
3- Veteriner İşleri Müdürlüğünce İl Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile uyumlu ve koordinasyon içerisinde çalışmalara devam edilmiştir.
4- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde barınak standartlarını yükseltme ve gerek fiziki olarak gerekse tüm kayıtların eksiksiz olarak tutulması yönünde çalışmalar yapılmıştır.
5- 01.01.2015 – 31.12.2015  tarihleri arasında, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Hayvan Hastanesinde aşılanan ve kısırlaştırma yapılan sahipsiz sokak
 hayvanlarından erkek ve dişi köpek sayısı 160 olup, 135 yaralı köpek ve 5 tane kedi tedavi edilmiştir. Toplam köpek sayısı 190’dır.
6- Belediyemiz Arıtma Tesislerinin içerisinde bulunan 300 hayvan kapasiteli Hayvan Toplama ve Barındırma Merkezimizde sokak hayvanlarının yaşama hakları ellerinden alınmadan daha güvenli yaşam sürdürebilmeleri için bu hayvanların aşıları ve günlük bakımları yapılmış, beslenmeleri sağlanmıştır.
7- Bu yıl içerisinde Müdürlüğümüz tarafından 225 adet sokak hayvanının mobil kısırlaştırması, aşılaması ve tedavisi yaptırılmıştır.               
8- Sinek ve sivrisinek ile mücadele programında yapılmış olan ilaçlama kontrolleri ve ihale teknik şartnamesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi