Altyapı Hizmetleri (İçme Suyu - Yağmur Suyu - Kanalizasyon)
Altyapı Hizmetleri (İçme Suyu - Yağmur Suyu - Kanalizasyon) etkinliği.

Altyapı Hizmetleri (İçme Suyu - Yağmur Suyu - Kanalizasyon)

Tür
Hedef Kitle
Genel
Yer-Mahalle
Şehir Geneli
Başlama
31 Temmuz 2020

Proje Hakkında

Elazığ'ın en önemli sorunu olan altyapı sorununu çözüme taşıyacak proje ile 1980'li yıllardan kalma asbestli borular sökülerek sağlıklı bir yapıya kavuşturulacak. Böylece vatandaşlar hem sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak hem de altyapı yetersizliğinden kaynaklanan kayıp ve kaçaklar önlenerek sıklıkla yaşanan su kesintileri giderilmiş olacak. Proje ile aynı zamanda her yağmur sonrası büyük bir çileye dönüşen altyapı yetersizliğini çözüme ulaştıracak yağmur suyu drenaj hattı hattı döşenecek.
 
İÇME SUYU HATTI
Sağlıklı içme suyu hatları için 1 milyon 100 bin metre, çeşitli çaplardaki içme suyu boru hattı projesi tamamlanarak, 1. etapta mevcut 335.000 metre asbest ve font borulu hat yenilenecek. Ayrıca şehrin su ihtiyacını karşılayan su kuyuları ile terfi merkezlerinin enerji sarfiyatını azaltmak amacıyla güneş enerji sistemleri kurularak, maliyet düşürülecek.
 
YAĞMUR SUYU ALTYAPISI
Yağmur suyu drenaj hattı olmayan yollar ile rehabilite gereken mevcut güzergahlarda drenaj kanallarının oluşturulması, ilave bağlantılarının yapılması, mevcut baca ızgaralarının yol kotuna getirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanarak 20 km yağmur suyu hattı döşenecek.
 
KANALİZASYON ALTYAPISI
Büyüyen şehir yapımız ve açılan yeni imar sahalarındaki kanalizasyon çalışmaları tamamlanarak, yapılaşmanın önü açılacak.
Bu kapsamda toplam 685.000 metre uzunluğunda kollektör, toplayıcı ve şebeke hatlarının projelendirmesi tamamlanarak, acil eylem planı içerisinde yaklaşık 65.000 metre ana kollektör ve toplayıcı hatların yenilenmesi gerçekleştirilecek.
Projemiz 2020-2024 yılları arasında planlanmış olup yıllık %30 oranda tamamlanacaktır.
 
 
  • İçmesuyu arıtma tesisi su kalite ve kontrol laboratuvar yenileme çalışmaları devam etmektedir. Laboratuvarımızda kullanılmak üzere, arıtılan sudaki belirli parametrelerin belirtilen dedeksiyon limitleri içinde analiz edilmesinde kullanılacak cihaz alımları için çalışmalar başlatılmıştır. 
     
  • 2021 yılı içerisinde şehrin muhtelif yerlerinde kanal ve yağmursuyu hat döşemesi yapılacaktır.

Proje Görselleri

Projeden Haberler

PAYLAŞ