Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa     Kalite Kalite Hedeflerimiz

Kalite Hedeflerimiz

Elazığ Belediyesi, şehrin kentsel gelişimi ve halkın hayat standardını yükseltmek amacıyla gelecek 5 yıllık çalışmasını planlamıştır. Bu plan; Belediyemizin iç şartlardan ve Belediyemizi doğrudan veya dolaylı etkileyen dış çevre şartları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yapılan bu planlamada, Elazığ Belediye yönetiminin, katılımcı bir anlayışla yeniden belirlediği misyon-vizyon ve ilkeler doğrultusunda önümüzdeki 5 yıl boyunca yapacağı çalışmaları belirlenmiştir.
 
 • Personeli sürekli eğitime tabi tutmak ve personelin hizmet kalitesini yükseltmek,
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak,
 • Çağdaş kent kriterlerine uygun planlama yapmak ve yapı kalitesini yükselterek şehre modern be yenilikçi yatırımlar kazandırmak.
 • Ulaşım hizmet kalitesini yükseltmek ve şehir içi trafiği rahatlatmak,
 • Su miktarını ve kalitesini artırarak, Avrupa Birliği ve Gıda Güvenliği kriterlerini yakalamak
 • Kentin alt yapısını iyileştirmek, yeni projeler ve yatırımlar ile güçlendirmek,
 • Park-Yeşil Alan sayılarını ve kalitesini artırarak, yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
 • Avrupa Birliği kriterleri doğrultusunda temizlik ve katı atık hizmetlerini iyileştirmek ve katı atıkları değerlendirerek enerji elde etmek ve çevreyi zararlı atıklardan tamamen koruma.
 • Bilişim teknolojilerini kullanarak Belediyemiz hizmetlerini etkin ve verimli kılmak
 • İtfaiye, Acil Yardım ve Kurtarma hizmet kalitesini artırarak can ve mal güvenliğini sağlamak.
 • Kentin ticari hayatına katkı sağlamak, bu amaçla meslek gruplarını ortak alanlarda buluşturmak. Bunun için gerekli altyapıyı geliştirmek.
 • Kültür ve tanıtım faaliyetlerini etkin kılarak şehrin kültür ve turizmine katkı sağlamak, kültür şehri olan Elazığ’ı tüm dünyaya tanıtmak,
 • Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardını yükseltmek,
 • Spor alt yapı hizmetlerini iyileştirerek, her yaştan insanımızı sportif faaliyetlere katılmaya teşvik etmek
 • Şehrin ihtiyacını karşılayacak modern bir mezarlık alanı oluşturmak,
 • Belediye hizmetlerini halka tanıtmak ve yönetişimi etkin kılmak,
 • Hızlı ve verimli hizmet anlayışını kurumda yerleştirmek .
 • Sokak hayvanlarına uygun alanlarda barınma yaparak hayvanların güvenliğini ve yaşam kalitesini artırmak, Vatandaşa doğa ve hayvan sevgisini aşılamak. 
Elazığ Belediye Başkanlığınca Yıllık Ana Hedefler olarak belirlenmiştir.
İlgili Müdürlük Yazı İşleri Müdürlüğü
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi